česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7083 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
16. září je Mezinárodní den ochrany (TAJENKA).
Joined Corners Clues
1 – Předložka se 4. a 6. pádem.
2 – Značka hertzu.
3 – Zkr. Českého rozhlasu.
4 – Chemický prvek (Ne).
5 – Tmavo.
6 – Rodiště Aloise Jiráska.
7 – TAJENKA.
8 – Tenká nit.
9 – Obruč kola.
10 – Způsob džezového zpěvu.
11 – Technická normalizační komise (zkr.).
12 – Vzorec oxidu vanadnatého.
13 – Iniciála Yvony.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file