česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7083 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Rozvíjející se květ nedělá žádný (TAJENKA), neboť krása, pravé štěstí a pravé hrdinství se v denním světle projevují mlčky.
Wilhelm Raabe
Joined squares Clues
Square 1:
Opak sytosti; anglicky „čára“; čili; čtyřhra.
Square 2:
Sportovní mistrovská soutěž; předmět zbožňování; maltský ostrov; hybaj.
Square 3:
Polní práce; domácky Adrian; drobné rumunské peníze; ačkoli ne.
Square 4:
Forma dočasné feud. držby v islám. zemích; lepidlo z kůže a kostí (-i-); stav bez hluku; kamarádský pozdrav.
Square 5:
Žáci učiliště; menší loď; dlouhá chvíle; slovensky „jinak“.

TAJENKA.
Help: IKTA
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file