česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6910 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Klavírista a hudební skladatel Jan Novák se narodil 8. 4. 1921 v Nové Říši u Telče a zemřel 17. 11. 1984 v německém Novém Ulmu. V roce 2006 získal in memoriam za celoživotní skladatelskou činnost čestné občanství města Brna. V dubnu 2011 byly jeho ostatky převezeny do Brna a uloženy na čestném pohřebišti na Ústředním hřbitově. Novák měl široký rejstřík. Komponoval skladby pro sólový hlas s hudebním doprovodem i pro sbory, skladby pro jeden nástroj i pro symfonický orchestr. Byl také autorem divadelní a filmové hudby, např. pro filmy (TAJENKA), Kočár do Vídně či Ukradená vzducholoď.
Swedish crossword Clues
Vodorovně:
A – Uvažování; sociální demokracie (slang.). B – 1. část TAJENKY. C – Zkratka pro letní tábor; uvádět v omyl; iniciály spisovatele Jirotky. D – Pracoviště v dole; sloučenina odvozená z amoniaku; medikament. E – Cizí mužské jméno; iniciály herce Vetchého; hluboké bezvědomí. F – Původce díla; bájný zakladatel Kyjevské Rusi. G – 2. část TAJENKY; označení rentgenového záření. H – Severoevropan; opeřenci; slůvko nevole. I – Svalovité útvary tvořící ústa; nachýlení; značka setiny litru.
Svisle:
1 – Pozdrav skloněním hlavy; citoslovce rychlého letu ptáka. 2 – Troubením ohlásit. 3 – Jedna z krevních skupin; choroby projevující se strnutím šíje. 4 – Heknutí; odpálení míče vysokým dlouhým úderem. 5 – Domácky Arleta; vroubkovaná tkanina (-i-). 6 – Prostředek k namáčení prádla; Česká tisková kancelář. 7 – Polosamohláska. 8 – Domácká podoba jména Otakar; slovensky Láďa. 9 – Vnímavost; předložka; chemická značka india. 10 – Římských 600; kávová sedlina. 11 – Lišej; psychoaktivní látka v marihuaně. 12 – Máje; vstřelená branka.
Help: NOEL; OLEG; RIPS; SEMIVOKÁL
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file