česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6910 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
(TAJENKA)“ české lingvistiky jazykovědkyně Marie Těšitelová se narodila 3. 4. 1921 v Poličanech, zemřela 30. 10. 2011. Celý život se věnovala kvantitativní lingvistice, což je podobor matematické lingvistiky. Je mimo jiné autorkou několika frekvenčních slovníků a spolu s kolegy sestavila např. Pětijazyčný slovník z kvantitativní lingvistiky či Retrográdní slovník současné češtiny.
Criss-cross Clues
2místná
3místná4místná5místná

6místná

7místná


Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Choose word in the frame. Click to word what you wolud insert into. The word will included into frame.
xml document Solution into a file