česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6875 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Třetí sobotu v únoru je (TAJENKA). V roce 2021 tedy připadá na 20. února.
Swedish crossword Clues
Vodorovně:
A – Acetát; vysokohorská louka. B – 1. část TAJENKY. C – Bledě fialová; dospělý hmyz (plurál). D – Identifikační číslo osoby; jméno herečky Farrow; zkratka pro Aspergerův syndrom. E – A také ne (zast.); zaklesnutí v boxu. F – Nejstarší latinský překlad bible; dekagram (hovor.). G – Terénní stupně; osten. H – 2. část TAJENKY. I – St. SPZ Hradce Králové; revize účtů (mn. č.). J – Letecká amatérská asociace (zkr.); nástroj k nabodnutí tělní dutiny.
Svisle:
1 – Zvlhčit na povrchu slinami; značka hektolitru. 2 – Žena, která vede výcvik. 3 – Trup; ostrov v Karibiku. 4 – Značka čisticího prášku; část stébla se semeny u obilnin. 5 – Chemická značka nobelia; vydávat hlasitý zvuk při jídle. 6 – Římská osmička; anglicky „tvůj“. 7 – Zcela bezvýznamný člověk (expr.); německé mužské jméno. 8 – Jméno zpěvačky a muzikantky Kelarové; balkán. partyzán bojující v 19. stol. proti Turkům. 9 – Hvězda v souhvězdí Lyry; samice krocana. 10 – Zoologický název kachny; osobní zájmeno; kód rumunských letadel.
Help: ARUBA; ČETNIK; TROKAR
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file