česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6875 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Žádné dítě není tak roztomilé, aby matka nebyla šťastná, když (TAJENKA).
Ralph Waldo Emerson
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Eposy; čistit si nos. B – Sjíždění do dolu; malý bodlinatý savec; pohádkový medvídek. C – Plynný uhlovodík; síť benzinových čerpacích stanic; označení citlivosti filmu; německý určitý člen. D – Vidina ve spánku; jméno režiséra Schorma; stromový vačnatec. E – TAJENKA. F – Německé jméno (Arnošt); nepropustná vrstva (geol.); chuchvalec. G – Německy „osm“; standard pro stupnici barev; kód letiště v Cáchách; městečko u Hluboké nad Vltavou. H – Vzorec oxidu dusnatého; prudké uvolnění energie; cizí mince nebo bankovka. I – Směrový úhel; produkt.
Svisle:
1 – Turecké město (Artemidin chrám); jméno zpěvačky Hegerové. 2 – Den v týdnu; chodba kolem nádvoří. 3 – Alžírské přístavní město; pracoviště v dole; římská šestka. 4 – Majitel; jsoucno ve filozofii; zvuková shoda na konci veršů. 5 – Zkratka pro evropskou normu; starší SPZ Ostravy; nedotknutelná věc. 6 – Části hromosvodů; stará drobná jednotka váhy. 7 – Zavýsknutí; malá vlna; označení jihovýchodu. 8 – Poloha na židli; plný děr. 9 – Moment; kód pro ukrajinskou hřivnu; setina hektaru. 10 – Latinský název pro ledvinu; Organizace spojených národů; opak dobra. 11 – Iniciály písničkáře Kryla; stupeň vyspělosti v džudu; noční podnik. 12 – Výzva; výrobce punčochového zboží. 13 – Dlouhý pěší výlet; žabí citoslovce.
Help: AAH; ENS; EKRAN; UAH
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file