česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6875 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Na svatého Blažeje teče-li voda kolejí jen tolik, co by vozka (TAJENKA) smočil, čekají dlouhý len.
Joined Corners Clues
1 – Jedna ze sykavek.
2 – Iniciály divadelníka Tháma.
3 – Jas.
4 – Úder.
5 – Vojenský kryt.
6 – Křesťanské svátky narození Ježíše Krista.
7 – TAJENKA.
8 – Nacházející se v okolí.
9 – Doposavad.
10 – Klam.
11 – Obyvatel Indie.
12 – Zájmeno tázací i vztažné.
13 – Název třetí noty v oktávě.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file