česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6875 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Pochybování nesmí být nic víc než (TAJENKA), jinak může být nebezpečné.
Georg Christoph Lichtenberg
Comb-frame Clues
Svisle:
1 – Vnitřní část krku.
2 – Lososovité ryby.
3 – Hřmění.
4 – Podlouhlé pečivo.
5 – Mytologická vodní saň.
6 – Řídká ovocná kaše (nář.).
7 – Muslim, který vykonal pouť do Mekky.
8 – Souostroví v Polynésii.
9 – Houf (ptáků).
10 – Velká africká poušť.
11 – Cizopasník.
horizontal – TAJENKA.
Help: HADŽI
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file