česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6910 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Na svatého Fabiána (TAJENKA) pod nohama.
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Herec v pantomimě; krkonošská řeka; pěvecké těleso. B – Částečně vylovit (ryby); též. C – 1. část TAJENKY; ochrana sešitu nebo knihy. D – Zkr. pro turistický oddíl; skriptovací programovací jazyk; vápencové oblasti. E – Římské číslo 55; zámezí ve sportu; část svíčky. F – Berly; anebo (kniž.); značka chlóru. G – Tropický ještěr; slovenská předložka; starořímská mince. H – Právní instituce; 2. část TAJENKY. I – Pohanský kněz; odskočit stranou. J – Vybavení pekáren; údajně; domácky Ingrid.
Svisle:
1 – Smět; značka hektaru; životní prostředí (zkr.). 2 – Vykladač ideologie; solmizační slabika pro tón d. 3 – Pamlsek; vlákno na udici. 4 – Osvědčení o technickém průkazu; bouřlivé city. 5 – Uvažování; citoslovce bolesti. 6 – Kuřecí citoslovce; Kartáginec; citoslovce dupnutí. 7 – A sice; pulz; zkratka Slovenské republiky. 8 – Chemická značka berkelia; takový, který brzy nastane. 9 – Německy „silný“; jméno překladatele a publicisty Šmoldase. 10 – Rovnováha (ob.); zrakové orgány. 11 – Imatrikulační značka civilních letadel ČR; jedovatý alkaloid v klíčcích brambor. 12 – Ohlášení v kartách (rekontra); kód ISO pro Mayotte; řešeta.
Help: PHP; STARK; YT; ŽREC
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file