česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6693 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Nenávist slabochů není tak nebezpečná jako jejich (TAJENKA).
Paul Valéry
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Vzdání se; chemická značka stroncia. B – Důrazný zápor; úsek nějakého vývoje; packa. C – Šumivé víno; bulharská peněžní jednotka; cizopasný hlíst. D – Textilní vlákno z banánovníku; nářečně hele; řadová číslovka. E – TAJENKA. F – Nejvyšší karty ve hře; tohle; jiné. G – Maltský ostrov; krasobruslařský skok; botanický název árónu. H – Hudební cvičení; hudební styl vzniklý z afroamerické hudby; pobídka. I – Značka radia; autoři recenzí.
Svisle:
1 – Pokladna; německý název Ohře. 2 – Čili; nečas. 3 – Kdo peče chleba; blankytná modř. 4 – Vzorec fluoridu jodného; pracovat na stavu; předložka. 5 – Litinový plát; korálový ostrov; iniciály fyzika Celsia. 6 – Způsob spojení dvou provazů; schránka na šperky. 7 – Úroveň počítačové hry; domácká podoba jména Otakar. 8 – Nechť; německy „tedy“; citoslovce bzučení. 9 – Ruský panovník; sicilská sopka; předložka. 10 – Epopej; velký ještěr. 11 – Spojení kováním; nekritické uctívání. 12 – Druh šňupavého tabáku; francouzsky „pohnutí“.
Help: ABAKA; EGER; ÉMOI; RAPÉ
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file