česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6693 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
I z prachu, když se nahromadí, se stane (TAJENKA).
Japonské přísloví
Joined squares Clues
Square 1:
Záloha v míčových hrách; jeden ze světadílů; lupen; právo nesouhlasu.
Square 2:
Ozev (knižně); plavecký styl; rozloučení; slovensky „akr“.
Square 3:
Část obličeje; bylina malva; vytékati; sůl kyseliny azidovodíkové.
Square 4:
Pryž; upotřebit; široké kuchyňské nádoby; opera Josefa Myslivečka.
Square 5:
Rada vzájemné hospodářské pomoci (zkr.); měkká patra (anat.); rámus; jihoamerický hlodavec.

TAJENKA.
Help: SLÉZ; VELA
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file