česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6741 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Do svatého Prokopa (TAJENKA).
Minus-letter puzzle Clues
Vodorovně:
A – Zlatý (peníz); hroznovité květenství. B – Okraj klobouku; látka se zvlněným povrchem. C – Akrobatická jízda na koni; jednotka el. napětí. D – Rozklad; surová nafta. E – Sirná; metamorfovaná hornina. F – Místo kočího; ohrada z kůlů. G – Ve st. Římě průvodce vysokých úředníků; finta. H – Pevně vzít; manželky. I – Shrnout motykou; reklamní šot.
Svisle:
Pravý blok – TAJENKA.
Help: LIKTOR
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file