česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6665 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Z leteckého jedenáctera:
Jediný případ, kdy má pilot přebytek paliva je, když mu (TAJENKA).
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Záškodnictví; přibližovací nebo spojovací zákop. B – Plisování; největší množství. C – Jméno herečky Maciuchové; tlumok; diplomatické poslání. D – Zkratka pro občanský průkaz; lámáním odstranit; umělecké zobrazení nahého lidského těla. E – TAJENKA. F – Latinsky „umění“; co se týká ceny; název souhlásky. G – Hornina z křemene, živce a slídy; mimovolný nervový záškub; část stodoly. H – Hloubkoměr; nejužší místo průlivu. I – Palice se širším koncem; děda.
Svisle:
1 – Daň z přidané hodnoty; nedopalek. 2 – Domácky Ilona; závady. 3 – Část Prahy 9; důlní chodba. 4 – Nejvyšší karty ve hře; opak rubu; avšak. 5 – Nejvyšší staroegyptský bůh; převalovat; zkratka obchodního domu. 6 – Výborně. 7 – Kód ISO pro Estonsko; rusky „kluziště“; arabský drnkací nástroj. 8 – Společné jmění manželů (zkr.); roztavená hmota; česká řeka. 9 – Značka nákladních automobilů; dělicí zařízení. 10 – Holátko; důrazný zápor. 11 – Organické rozpouštědlo; takhle.
Help: RÉ; RULA; SAPA; VINOŘ
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file