česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6741 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
(TAJENKA) při klekání v předvečer svátku svatého Jana Křtitele zvěstuje, že nastal pravý čas k shánění bylin a koření, dobrých pro vaření a zázračných na léčení.
Joined squares Clues
Square 1:
Zlomení; vůdce politické strany; řeka protékající Ostravou; ustálený způsob jednání.
Square 2:
Anglicky „zlozvyk“; mužské jméno německého původu; značka kotangenty; proto (lat.).
Square 3:
Příjemně; mezinárodní číslo bankovního účtu; hroznovitá květenství; irská zpěvačka.
Square 4:
Stísněně; dř. název Konga; římské číslo 103; keltský název Irska.
Square 5:
Okresní ústav národního zdraví (zkr.); osud; neschopní řeči; moravské město.

TAJENKA.
Help: ERIN; IBAN; VICE
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file