česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6668 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Mistr houslař Přemysl Otakar Špidlen (18. 6. 1920, Praha – 6. 1. 2010, tamtéž), třetí z dynastie houslařského rodu, byl světově uznávaný znalec starých nástrojů, expert státní sbírky, spoluzakladatel a člen Kruhu umělců-houslařů, člen několika světových houslařských asociací, porotce mezinárodních i domácích houslařských soutěží. Byl nositelem řady významných našich i světových ocenění za nástroje, které vyrobil. Houslí, viol a violoncell z jeho dílny vyšlo na 300. Hráli na ně např. členové Smetanova kvarteta, (TAJENKA) mladší, Yehudi Menuhin, Nora Grumlíková či její žáci Ivan Ženatý a Čeněk Pavlík.
Circle-framed Clues

1-4 – Dolina.
3-6 – Vlněná látka na pláště s jemným vlasem.
5-8 – Rychle pečený silnější plátek masa.
7-10 – Modrý drahokam.
9-12 – Úředník zabývající se přepisováním.
11-14 – Pomlka.
13-16 – Zpráva po někom poslaná.
15-2 – Dudy (nář.).
žlutě – TAJENKA.
Help: ULSTR
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file