česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6662 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Člověk je zdravý, když ho pokaždé (TAJENKA).
Lidové úsloví
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Česnečka; označení dne, měsíce a roku. B – Z tohoto důvodu; oblíbenost. C – Výhry; hudební styl původem z Jamajky; korálový ostrov. D – Anglicky „jíst“; špatné počasí; cizopasné houby. E – TAJENKA. F – Nástroj na žnutí trávy; edémy; jsoucno ve filozofii. G – Arab (dř.); jméno herečky Pazderkové; starověká početní tabulka. H – Odraz světla; bývalá 9. planeta sluneční soustavy. I – Hospodář (nář.); organické rozpouštědlo.
Svisle:
1 – Opční právo; směs mlhy a kouřových zplodin. 2 – Močovina; část obličeje. 3 – Účet; tep. 4 – Svalovité útvary tvořící ústa; MPZ Slovinska; domácky Redmond. 5 – Typ pšeničné mouky; scediti; kód pro sanskrt. 6 – Pokojová rostlina (hovor.). 7 – Značka decibelu; starořecká oblast; angl. zkr. osobního počítače. 8 – Pobídka; staré zájmeno (které); avšak. 9 – Koncentrace rozpuštěné látky v jednotce roztoku; první vystoupení. 10 – Bídně; potom. 11 – Západoafrický stát; úmrtí.
Help: ATIKA; EAT; ENS; TITR
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file