česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6668 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Ve dnech 8.–9. června 1990 se v Československu konaly první (TAJENKA) od pádu komunistického režimu. Ve volbách do Sněmovny lidu Federálního shromáždění získalo nejvíce mandátů – 68 ze 150 možných – Občanské fórum. Ve volbách do Sněmovny národů Federálního shromáždění zvítězilo v Česku se 49,96 % hlasů Občanské fórum, na Slovensku s 37,28 % Verejnosť proti násiliu.
Joined Corners Clues
1 – Zkratka pro střelce v šachu.
2 – Iniciály herce Vacka.
3 – Předložka.
4 – Mořský korýš s klepety.
5 – Madridské muzeum umění.
6 – Nejvyšší hora v Jeseníkách.
7 – TAJENKA.
8 – Francouzsky „hřebec“.
9 – Leník.
10 – Jméno norských panovníků.
11 – Chatovací zkratka Směji se nahlas.
12 – Starší SPZ Benešova.
13 – Iniciála Yvony.
Help: ÉTALON; LOL
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file