česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6668 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Otec a matka mají mnoho práce a nemají na dítě čas. Toto jsou věci, které ničí (TAJENKA).
Matka Tereza
Cell puzzle Clues

A1 – Uchopiti. A2 – Bývalé hl. město Malty. A3 – Synova manželka.

B1 – Zhouba. B2 – Íránské mužské jméno. B3 – Zamlžený.

C1 – Forma japonské poezie. C2 – Větší dutý válec. C3 – Indiánská trofej.

2 – TAJENKA.
Help: ÍRADŽ
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file