česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6668 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
První poštovní známky se na našem území začaly používat od 1. června 1850. Tehdy Rakousko-Uhersko vydalo první emisi platnou pro celou monarchii. Známky byly vytištěny na ručním papíře, měly zoubkování a byl na nich zobrazen (TAJENKA).
Cell puzzle Clues

A1 – Mince. A2 – Ferment. A3 – Rozkvět.

B1 – Zažehnutí. B2 – Tyč na stěžni pro plachtu. B3 – Zpěvný pták s kropenatým peřím.

C1 – Lump. C2 – Bajonet. C3 – Jídlo.

2 – TAJENKA.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file