česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6875 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Jdou dva polární medvědi zasněženou pustinou. Ten menší se zeptá: „Maminko, nejsme náhodou koaly?“ „Nejsme, jsme polární medvědi.“ „Aha.“ Po chvíli to malý medvěd opět zkusí: „A mami, nejsme třeba grizzlyové?“ „Nejsme, jsme polární medvědi.“ „Hm.“ Za chvíli to medvídě zase nevydrží: „A mami, co třeba brtníci, nejsme medvědi brtníci?“ „Nejsme! Jsme polární medvědi! Proč se pořád tak hloupě ptáš?“ „Já jen, proč je mi pořád (TAJENKA)...“
Classic fill up Clues
Vodorovně:
A – Umývat.
B – Zimy tak velké, že mrzne.
C – Náplň do buchet.
D – Hodně.
E – Mezinárodní olympijský výbor (zkratka).
F – Potomek zvířete.
G – Neobdělaný pruh mezi poli.
H – Drobný hmyz škodící na rostlinách.
I – Herec v pantomimě.
J – Citoslovce mlasknutí.
vertical – TAJENKA.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file