česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7279 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Kdykoli se přimísí nějaké (TAJENKA), naše mysl hned cítí odpor a odvrací se.
Jan Amos Komenský
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Obložení; čilý člověk. B – Slovensky „krev“; drobné rumunské peníze; lehký mrak. C – Šaty; třpyt; tělocvičné polohy. D – Hmyz s velkými barevnými křídly; delší studijní pobyt; anglicky „Anna“. E – TAJENKA. F – Zástup; ženské jméno (10. 9.); spojka. G – Alken; rod drobných trav; trhat. H – Mít povinnost (-e-); roční období; jeden i druhý. I – Žirafovití přežvýkaví sudokopytníci; jméno chirurga Pomahače.
Svisle:
1 – Pádová otázka; ukázková verze softwaru. 2 – Část tkalcovského stavu; mražený krém s čokoládovou polevou. 3 – Domácky Květoslava; bodavý hmyz. 4 – Iniciály kytaristy Brabce; velké sovy; lepidlo. 5 – Německy „úhoř“; bývalá italská měna; ukazovací zájmeno. 6 – Tohoto dne; jedovatý had s klikatou čárou na hřbetě. 7 – Uklizeno; arabský plnokrevník. 8 – Měsíc Jupitera; nápoj z pražených semen; oddělení v nemocnici. 9 – Vzorec sulfidu olovnatého; umělecký druh; povzdechnutí. 10 – Starověké město v jižní Itálii; velká tažná rybářská síť. 11 – Člen obecní rady; stařena. 12 – Turecký pěvec; Otík.
Help: AAL; AIRA; BRDO; ELEA; OKAPIE
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file