česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6741 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Od Panny Marie Sedmibolestné (TAJENKA) rychleji poklesne.
Cell puzzle Clues

A1 – Zpočátku. A2 – Severoamer. jehličnan s velmi krátkými jehlicemi. A3 – Data.

B1 – Mužští. B2 – Vypouštění škodlivin do ovzduší. B3 – Boláky.

C1 – Hlavní město Indie. C2 – Rovně. C3 – Povodí oceánu.

D1 – Smyslový nebo citový zážitek. D2 – Lumpové. D3 – Podnebí.

E1 – Export. E2 – Horizont. E3 – Cynicky.

F1 – Žert. F2 – Kamenný náhrobek v podobě čtyřbokého hranolu. F3 – Mající velké oči (-é).

G1 – Začátečník v oboru. G2 – Legendární britský král. G3 – Spropitné.

2 – TAJENKA.
Help: TSUGA; TUMBA
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file