česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7317 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Demokracie je rovnost a to znamená, že každý musí taky akceptovat stejná pravidla hry. A nejenom to. Ony také metody politického boje mohou být všelijaké, ale musí zůstat v rámci nejzákladnější (TAJENKA).
Jan Masaryk
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Značka pikosekundy; částice se záporným nábojem; německy „samet“. B – Ozdobný; jméno spisovatele Mickiewicze. C – Tištěný vzorek; starověký vůz s trojspřežím. D – Kosatec; 365 dní; římské číslo 604. E – Soupeř; oslovení trempů (zast.); italsky „ozvěna“. F – TAJENKA. G – Obránce ve sportu; prodejní stánek; nejvyšší karta. H – Arabský stát; novozélandský zpěvný pták; stékání. I – Pracovat s pilou; soubor tónů určité stupnice. J – Slovensky „jinam“; často radit. K – Ukazovací zájmeno; úsilí; ohlášení v kartách (rekontra).
Svisle:
1 – Výčet znaků a vlastností něčeho; bourat. 2 – Téměř; část rostliny určená k setí. 3 – Druh zboží; mít kázání. 4 – Rod drobných sladkovodních červů; potřeba hokejistů; prostředek k namáčení prádla. 5 – Mezinárodní vesmírná stanice; klíčit; shluk rostlin stejného druhu. 6 – Přízvisko komika Lloyda; oplatka na zmrzlinu; sumerský bůh nebes. 7 – Spojovací součást; někdo; oslavná báseň. 8 – Sardiňan; kód islandské koruny; druh meteorologických srážek. 9 – Sloučení v chemii; část luku (slovensky). 10 – Magikové; akustický zaměřovač. 11 – Temno; mající velké oči.
Help: ADICE; AN; ECO; NAIS; ON; SAMT; TUI
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file