česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6738 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Svatý Matěj láme vždy led; není-li ho, (TAJENKA).
Archery target puzzle Clues
1 – Účetní formulář.
2 – Měkké patro (anat.).
3 – Zarputilý odpor.
4 – Výherce.
5 – Stoj na špičkách.
6 – Varianta vyprávění.
7 – Poměr (k někomu nebo něčemu).
8 – Člověk odmítající živočišné produkty.
9 – Oplatka s plastickými čtverečky.
10 – Světová strana.
obvod žlutě – TAJENKA.
Filling method: Filling words from center to out.
Help: VELUM
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file