česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6741 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Jsou-li (TAJENKA) v novoroční den, přinesou jistě samou slotu jen.
Circled-fill up Clues
1 – Kaučukové mléko.
2 – Rajské jablíčko.
3 – Velmi vlhko.
4 – Zákoník.
5 – Pojmenování (mn. č.).
6 – Vnitřek pecky.
7 – Barvínek.
8 – Způsob chování.
9 – Borovice.
10 – Jednohlasý sborový liturgický zpěv.
11 – Stavební kámen.
12 – Nečistota.
13 – Hlas koroptve.
14 – Pipina.
15 – Mládě sojky.
16 – Hlučný pokřik.
žlutě – TAJENKA.
Help: ČIRYK
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file