česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6738 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Na svatého Josafata lepší kožich nežli (TAJENKA).
Joined squares Clues
Square 1:
Zářez; květina s trny; upotřebit; druhé písmeno řecké abecedy.
Square 2:
Loď argonautů; cizopasný hlíst; vpusť odpadní vody; představený kláštera.
Square 3:
Šikmo; určená k orání; snadněji; místo s vodou a vegetací v poušti.
Square 4:
Zkratka pro brutto; nápor; nedotknutelná věc; šupina žhavého kovu.
Square 5:
Cíl střelce; pouzdro; vozík na přepravu zboží; přední části.

TAJENKA.
Help: ETUE; GULA
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file