česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6738 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Svatá Tereza zasazuje (TAJENKA).
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Svalovina zvířat; posluchač vysoké školy. B – Sudba; dehet; anglicky „medvěd“. C – Předložka; první houslista lidové kapely; silná lihovina. D – Iniciály pěvkyně Destinnové; zánět nosní sliznice; temnota; MPZ Slovenska. E – Řecký ostrov; tady; dravá potoční rybka. F – TAJENKA. G – Rovnováha (ob.); fotbalová zkratka; zkr. Auto moto klubu. H – Již; zastarale klih; pranice; citoslovce bolesti. I – Jednotka intenzivní péče (zkr.); Indoíránec; značka decilitru. J – Moucha sající krev; Spojené státy americké; hodnota. K – Součin čísla s číslem přirozeným; mužské jméno (26. 10.).
Svisle:
1 – Orgán uložený v lebce; hovězí vývar (-o-). 2 – Stupeň citlivosti filmu; ozdobná schránka; opak mrtvé. 3 – Skvěle; tenká bavlněná látka; pruh. 4 – Rytím oddělit; nevelká; předložka (opak ze). 5 – Citoslovce zasyknutí; odolný; opak líce. 6 – Námět; větší množství; diplomatické poslání. 7 – Bojový pokřik; cena ve sportovní soutěži; slovensky „pokud“. 8 – Značka decibelu; chuť (z němčiny); zamřížované prostory pro chov ptáků. 9 – Elektroencefalogram; jméno herečky Polívkové; botanický název javoru. 10 – Rod drobných sladkovodních červů; nejdelší přítok Volhy; části týdne. 11 – Keř s drobnými peckovicemi; ruský bohatý sedlák.
Help: ACER; ASA; KÓS; NAIS; SILK
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file