česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6738 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Je-li na svatého Vincence pěkně a teplo, budou (TAJENKA) v létě a teplé noci v srpnu.
Minus-letter puzzle Clues
Vodorovně:
A – Násilně vniklí; surrealista (Salvador). B – Nakažlivé průjmové onemocnění; jedovatý plyn (Cl). C – Rotující neutronová hvězda (-s-); polibek. D – Flek; spoj vzniklý svařením. E – Topůrko; možná.
Svisle:
Pravý blok – TAJENKA.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file