česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6738 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Přilétají k nám zase čápi, divoké husy, kačice, (TAJENKA) okolo svatého Řehoře.
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Tlustokožci; čapí nůsek. B – Jazyk starověkých Římanů; pták pěvec se silným zobákem. C – Jinak (zast.); zkr. trinitrotoluenu; osiřelá. D – Hábit; tyran; anglická zkratka pro říjen. E – TAJENKA. F – Poloha na židli; rozšiřovat; předložka. G – Univerzitní město u Londýna; anglicky „sada“; znovu. H – Vodní šelma příbuzná kuně; neochotně. I – Hanba; nasycený uhlovodík.
Svisle:
1 – Trnitý keř s červenými plody; usušená tráva. 2 – Časná; v tomto roce. 3 – Druhá tráva; jemné cukrářské pečivo. 4 – Vojenský útvar; citoslovce plašení; německy „nový“. 5 – Chem. zn. india; usedlý pohodlný muž; zkr. kulturního domu. 6 – Učitelské povolání (ob.). 7 – Nechť; roztavovat; inic. astronauta Aldrina. 8 – Díl; vlákno k šití; lékařský obor (ušní, nosní, krční). 9 – Členský stát USA; co. 10 – Sýry (zdrob.); prarodič. 11 – Pracovat na stavu; plynný uhlovodík.
Help: KAKOST; OHIO
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file