česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6741 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
(TAJENKA) - dobře se ovoci i vínu daří.
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Asijec; srknutí; rodná země. B – Zeměměřič; odměřené množství. C – Hyperbolický radionavigační systém; jméno herce Trojana; citoslovce ulehčení. D – Zimní měsíc; neosvětlená plocha za tělesem; výzva k tichu. E – TAJENKA. F – Vyhynulí velcí nelétaví ptáci; očkovací látky; pohonná směs. G – Osobní zájmeno; sestra kněžny Libuše; učební látka. H – Pořadač; umazat. I – Opak světlých; multimediální zpráva; souhlas.
Svisle:
1 – Eskymácké obydlí; vylisovaná šťáva z ovoce. 2 – Chemický prvek (Ne); na ono místo. 3 – Ženské jméno (26. 2.); tu máš. 4 – Měsíční moře (lat.); kujný nerost. 5 – Vidina ve spánku; dopis. 6 – Zkr. registrované tuny; bylina malva. 7 – Hledisko při posuzování. 8 – Cestovní povolení pro cizince; inic. kreslíře Mareše. 9 – Mající manžela; záložní zdroj energie. 10 – Velké pole; hovory. 11 – Iniciály skladatele Vivaldiho; travina rostoucí u vody. 12 – Postavení zubů při sevřených čelistech; obkladek. 13 – Hedvábná tkanina; stolní společenská hra.
Help: LORAN; SLÉZ; UPS
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file