česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6741 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Svatá Markyta (TAJENKA)
American fill up Clues
Vodorovně:
A – Škůdce dřeva; domácky Iva.
B – Římské číslo 500; slovenská předložka; největší přítok Sázavy.
C – Plán organizace výstavby (zkr.); vládce Benátské republiky; Klub angažovaných nestraníků.
D – Přiznání hříchů knězi; spojka; vyčkávání.
E – 1. část TAJENKY; a také ne.
F – Spor; vzorek nebo kresba na materiálu; obleva.
G – Převedení; příslušník ženijního vojska.
H – Registrační značka libanonských letadel; předložka; anglicky „eso“.
I – Ústní závazek; 2. část TAJENKY; kachně.
J – Smyslnost; Jihoevropanka.
K – Nehodní; doplněná tekutinou; vady.
Filling method: The words are inscribed in the line as they keep same character in each column up to break of blank cell. Characters with an acute or caron are considered as the same as without it. But type words with diacritics otherwise your solution will not be evaluated correctly.
Help: ACE; OD
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file