česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6738 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý (TAJENKA).
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Potom; dopravní ruch. B – Barva na vajíčka; umělí lidé. C – 1. část TAJENKY; okraj střechy. D – Hnědý motýl se skvrnami na křídlech; pobídka. E – Obyvatel Dánska; malá Etela. F – V psychologii nejhlubší vrstva osobnosti; podšívková tkanina; roztroušená skleróza (zkr.). G – Methylbenzen; věnovat. H – Organizace spojených národů; oddíly vojska (dř.). I – Svléknout obuv; 2. část TAJENKY. J – Něco podobného; a také ne. K – Přepažovat; poděkování.
Svisle:
1 – Ledabyle odložit; olympijská zkratka. 2 – Ovoce hruškovce přelahodného; kolos. 3 – Islámská posvátná kniha; pomalý člověk. 4 – Zkr. naší měny; správce sbírky. 5 – Údajně; cizí jméno (Helena); chem. zn. vizmutu. 6 – MPZ Rumunska; egyptský bůh slunce; zkratka pro satelit. 7 – Přebolet; citoslovce vrčení. 8 – Samohláska; fáze skoku. 9 – Domácky Otakar; dělení na části (nožem). 10 – Zdrhovadlo; štíhlý typ člověka (leptosom).
Help: ASTENIK; TOLUEN
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file