česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6738 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Prší-li na svatého Medarda, prší ještě čtyřicet dní po sobě a zkazí se (TAJENKA).
Joined squares Clues
Square 1:
Maloměšťák; tklivá; obvaz; základ.
Square 2:
Sbírka staroislandských básní; část nýtu; poděkování (mn. č.); turecký pěvec.
Square 3:
Pusa; jeden ze smyslů; velcí býložraví kopytnatci; citoslovce naříkání.
Square 4:
Pestře zbarvený hmyzožravý pták; nemluvit pravdu; bohatá kštice (expr.); egyptský bůh slunce.
Square 5:
Chemický vzorec kuchyňské soli; horská louka; barevný model čtyř barev pro tiskárny; šumavské jezero.

TAJENKA.
Help: AKYN; CMYK
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file