česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7857 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Lékař a mecenáš Rudolf Jedlička (*20. 2. 1869) se zasloužil o založení prvního českého ústavu pro tělesně postižené děti v Praze, který na jeho počest pojmenovali Jedličkův ústav. Jedlička byl významným chirurgem, je považován rovněž za zakladatele české (TAJENKA) a rentgenologie. Prosazoval diagnostiku a léčbu pomocí Roentgenových paprsků při léčbě nádorů. Zemřel na následky ozáření 6. 10. 1926.
Ornament puzzle Clues

1 – Hadřík k ovinutí chodidla; pečínka.
2 – Monopolní sdružení; slovinská zn. lyží.
3 – Ženské jméno; nápověda.
4 – Farmář; Irsko.
5 – Hemingwayovo jméno; hromada slámy.
6 – Trubicovité trávicí orgány; náspy.
7 – Domnělý staročeský strunný nástroj; anglicky „nástroj“.
8 – Španělské město; velký a silný pes.
9 – Naholo; neodborník.
10 – Rakouský generál (známý z písničky); tento.
žlutě – TAJENKA.
Help: ELVÍRA; ERIN; TOOL
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file