česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6738 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Když přijde svatá Lucie, najde tu už (TAJENKA).
Joined squares Clues
Square 1:
Vznik; dítko; otlouct; potomci.
Square 2:
Planetka; sdružení; Krokova dcera; obilí seté na podzim.
Square 3:
Časně; spisovatel (Karel Václav); zdrhovadla; osypání.
Square 4:
Vesna; trnovník; paže (knižně); opotřebení třením.
Square 5:
Zákazník ve mlýně; slovensky „lodě“; opuchlina; otázka 3. pádu.

TAJENKA.
Help: ISKO
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file