česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6738 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Po svaté Baruši střez (TAJENKA)!
Circle-framed Clues

1-4 – Souzvuk tónů.
3-6 – Části ruky.
5-8 – Cvičná skladba.
7-10 – Slovní spojení.
9-12 – Trouba.
11-14 – Vtělení boha Višnua.
13-16 – Vousy pod nosem.
15-2 – Plané slivoně.
žlutě – TAJENKA.
Help: KRŠNA
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file