česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6738 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Tvrdo a jasno na Štědrý den – úroda tvrdého zboží a (TAJENKA).
Cell puzzle Clues

A1 – Stoupnout si. A2 – Ubytovací zařízení. A3 – Dávat povely.

B1 – Zúčastnění se. B2 – Otáčivá část elektromotoru. B3 – Malý vír.

C1 – Hnědí motýli se skvrnami na křídlech. C2 – Letadlo (knižně). C3 – Drátěná košile.

D1 – Navlhlé. D2 – Hospodářská stavení. D3 – V dávných dobách.

E1 – Bicepsy. E2 – Tklivé. E3 – Přesvědčení.

2 – TAJENKA.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file