česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6738 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se (TAJENKA).
Classic crossword Clues
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Vodorovně:
A – Tišící citoslovce; kolínský dirigent; pták příbuzný pěnkavě. B – Drahokam; starověké drnkací nástroje; domácky Eliška. C – Slovensky „notář“; uvnitř prázdné; rod. D – Opuchlina; dřívější vojenská prodejna; otřelý slovní obrat. E – Slovensky „řev“; kazit (expr.); roubené stavení; SPZ Semil. F – TAJENKA. G – Spisová značka; zápor; pokladny; okolo. H – Části věty; jasná hvězda; struma. I – Diova milenka; nevelké; Miluščin. J – Zájmeno osobní; chlapci; malí koně. K – Záznam; výklenek; přítel panenky Barbie.
Svisle:
1 – Podvodní plavidlo; velký savec. 2 – Polyesterové hedvábí; manství. 3 – Kosmonaut (German); zabít bodáním. 4 – Žabí citoslovce; druhá tráva; značka hektaru. 5 – Klid zbraní; cirkusové jeviště; síla. 6 – Zájmeno; nikoli levně; nám patřící. 7 – Zalesněný kopec; nervový záškub; domácky Oldřich. 8 – Nasycena; snědé; starší SPZ Karviné. 9 – Trojice (knižně); velká myš; dobrý nápoj. 10 – Zn. rydbergu; spolky; nápoje z hroznů révy. 11 – Nepříjemná; malý kůl. 12 – Jemný likér; stolec. 13 – Stanovené; patřící Mileně.
Help: SLOTERA
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file