česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6738 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá (TAJENKA).
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Bolení; chlapecké jméno (24. 12.). B – Nádoba u studny; grafit; nabízecí citoslovce. C – Znamení zvěrokruhu; jednoduchý stroj; přítel panenky Barbie. D – Název značky síry; v blízké době; orání. E – TAJENKA. F – Plivat; muž; název poloměru. G – Potomek; sdružení; smyčky. H – Slovensky „Ir“; turistovo přístřeší; město u Plzně. I – Přísný římský státník; nestálá.
Svisle:
1 – Atlet; pejsek. 2 – Výhodná koupě; starověký drnkací nástroj. 3 – Hlt; jedovatá bylina; citoslovce zasyknutí. 4 – Zn. elektronvoltu; odnož; římské číslo C. 5 – Domácky Anastázie; spěch. 6 – Omastky; části rukou. 7 – Slůvko pochopení; obvaz; sportovní zkratka. 8 – Ruský souhlas; zvrásněná tkanina; mužské jméno. 9 – Čili; nekovový prvek. 10 – Nebeský pokrm; zvuk hasičské trubky.
Help: OKASE
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file