česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6738 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Svatý Havel teplý, svatý (TAJENKA) bílý
Auger puzzle Clues
(počet písmen) Do středu:
(5) – Ženské jméno. (4) – Starověký drnkací nástroj. (6) – Okrasné ryby. (5) – Prodavač medu. (6) – Dravé kaprovité ryby. (7) – Upravovat si hřebenem. (3) – Bývalý ruský panovník.
Od středu:
(4) – Korýši. (5) – Městnání krve (-as-). (5) – Bicí nástroj - talíř. (5) – Pobožnost. (6) – Tajný vyslanec. (5) – Akvarijní ryby. (6) – Jazyk starověkých Římanů.
TAJENKA.
Help: ANITA; EMISAR
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file