česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6741 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Svatý Augustin udělá (TAJENKA).
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Čapkovo jméno; ohrada. B – Na levé straně; vytékati. C – Arab (dř.); proud. D – Stěny; vrch. E – Znovu; ukazovací zájmeno; tišící citoslovce. F – TAJENKA. G – Předložka; iniciály Kanta; 60 kusů. H – Hnědý motýl se skvrnami na křídlech; harmonie. I – Závěr šachové hry; tvrzení. J – Obilnina; hrubá vlněná látka. K – Končetiny; ohrazená část lesa.
Svisle:
1 – SPZ Karlových Varů; komáří citoslovce; zhoubná epidemická nemoc. 2 – Chem. zn. hliníku; údaje; umělecká vysoká škola. 3 – Dočasná úleva choroby; táta. 4 – Ženské jméno; epický básník; předložka. 5 – Žíravina; naříkat. 6 – Vojenská jednotka; část obličeje. 7 – Chem. zn. platiny; riskantní kousek; krmení pro ptáky. 8 – Roky; španělské město. 9 – Otázka při sázce; kohoutek u sudu; název značky poloměru. 10 – Nervový záškub; možná; tu máš.
Help: REMISE; TOLEDO
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file