česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6738 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Jaké počasí o svatém Bartoloměji, takové bude i celý (TAJENKA).
Cell puzzle Clues

A1 – Pohybovat se vzduchem. A2 – Malé rybky. A3 – Hrací list.

B1 – Řecký autor eposů. B2 – Rab. B3 – Tlachat.

C1 – Houba rostoucí na kmenu stromu. C2 – Trvalejší vodní srážky. C3 – Dobře znějící (-é).

D1 – Ještěr. D2 – Bělavý kovový prvek (Zn). D3 – Stočený pramen vlasů.

E1 – Slovensky „kromě“. E2 – Turecké město (Smyrna). E3 – Pracovní zařízení.

F1 – Nikoli hustá. F2 – Mladý les. F3 – Překonati jistou vzdálenost chůzí.

2 – TAJENKA.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file