česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7774 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Nemůžeme se (TAJENKA), aniž se zároveň měníme.
E. Husserl
Cell puzzle Clues

A1 – Kabrňák. A2 – Nádoba na pečení. A3 – Přepínač.

B1 – Nevěnovat. B2 – Skladba pro 8 nástrojů. B3 – Zahradní besídka.

C1 – Světová strana. C2 – Zápalka. C3 – Australský vačnatec.

D1 – Část kružnice. D2 – Stanovit. D3 – Policejní vůz.

E1 – Dorýpat. E2 – Druhého dne. E3 – Římská bohyně lovu.

F1 – Rybářská síť. F2 – Část skupiny. F3 – Opak přílivu.

G1 – Trn. G2 – Dívčí jméno. G3 – Podlý čin.

H1 – Spřádat. H2 – Chem. prvek (At). H3 – Velký oheň.

I1 – Správně. I2 – Odplata za vinu. I3 – Záplatovat.

2 – TAJENKA.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file